Maand: november 2018

Algemeen, Judo

Judo met de Board!

Vrijdagavond 9 november jl. was Richard Proost gastheer voor een nieuw project. Judo met de Board. Board zijn oud judoka’s die nu een hoge functie bekleden in de politiek of binnenhet bedrijfsleven. Politiek, het bedrijfsleven en schooljudo ontmoeten elkaar op de judomat!